Våre tjenester

Vi tilbyr akuttplassering.

Overtakelsen ordnes sømløst på en oversiktlig og ryddig måte, selv ved krevende pasientgrupper.

Det er bare å ta kontakt så ordner vi resten.

Heldøgns Botilbud

Vi tilrettelegger for din brukers behov. Turnus med aktiv/hvilende nattevakt

Brukerne får individuell tilrettelegging og vi tilpasser vårt system til brukerne, ikke omvendt. Våre fagfolk har relevant kompetanse og erfaring innenfor
rus og psykiatri.

 

 

Vi kan barn og ungdom.

20 års erfaring med utsatte barn og unge. Vi bistår med tilrettelegging i samarbeid med skolen, eller tilbyr alternativer til skole, også i kombinasjon med heldøgns omsorg.

Brukermedvirkning

Brukerens selvbestemmelsesrett står sterkt hos oss. Du kan være trygg på at brukerens rettigheter og medvirkning ivaretas.

Ferieavlastning

Vi har siden 2005 gjennomført ferieavlastning i form av bondegårdsferie og helgeavlastning i samarbeid med flere kommuner og Bufetat. Her får barn og unge fra forskjellige hjem fått muligheten til å fritt utfolde seg i våre gårdsaktiviteter.  

Planlegg overtagelse nå.

Sett oss i gang med å kartlegge og tilrettelegge din brukers behov, vi kan bistå på kort varsel.

Send melding

10 + 8 =

Telefon 911 30 300 / 908 39 811