MBO kan ved behov etablere spesialtilpassede bo og omsorgstilbud for brukere innenfor de fleste områder av helsevesenet.

Er du usikker på om vi dekker din problematikk?

Ta kontakt for en hyggelig og faglig samtale.

Våre boenheter

Omsorgsbolig 250 m2.
Kjellerleilighet 150m2.
Gammel Våningshus 110 m2.
Hytte 35 m2.

Mellem Gård

Er en base for aktiviteter individuelt eller i gruppe.

Travhesten Myr Faksen

Nord Norges største kjendis og toppidrettsutøver på 4 bein.

Noen av dyra på gården

Vi har bl.a. hester, høner, katter, påfugl, hund, kanin og sau.
Sauer av rasen Villsau og Dorper.

Våre boenheter

Omsorgsbolig 250 m2.
Kjellerleilighet 150m2.
Gammel Våningshus 110 m2.
Hytte 35 m2.

Mellem Gård

Er en base for aktiviteter individuelt
eller i gruppe.

Travhesten Myr Faksen

Nord Norges største kjendis og toppidrettsutøver på 4 bein.

Noen av dyra på gården

Vi har bl.a. hester, høner, katter, påfugl, hund, kanin og sau.
Sauer av rasen Villsau og Dorper.

Våre tjenester

  • Akuttplassering på kort varsel.
  • Heldøgns Botilbud psykiatri/rus.
  • Avlastning m/ døgnbemanning.
  • Spesielt ressurskrevende brukere.
  • Tjenester innenfor barn og ungdom, skole og utfordrende atferd.
  • Tilpasset brukermedvirkning.
  • Ferieavlastning.
  • Tilrettelegging for hver enkelt person.

Psykisk utviklingshemmede

Vi tilbyr tilrettelagt bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

ASF og andre utviklingsforstyrrelser

Vi har erfaring med autismespekterforstyrrelser og andre diagnoser. Vi skaper en rutinepreget, men aktiv hverdag i samarbeid med brukeren.

ADD/ADHD

Vi tilbyr et stort utvalg med aktiviteter på gården. Her vil de aller fleste finne noe som passer deres interesseområde og få muligheten til å få hendene fulle. Vi tilbyr samarbeid med skole, arbeidstrening og ferdighetstrening.

Rus, rehabilitering og psykiatri

Offentlige helsetjenester er ofte utsatt for kapasitetsproblemer. Gjennom mange år med utført arbeidstrening, fysisk trening og sosial mestring har vi kompetansen og mulighetene til å håndtere din bruker.

Vi kan tilby bolig med skjerming og dyktige fagfolk.

Demens

På vår eiendom har vi muligheter for å tilby demente en aktiv hverdag. Vi går inn for å bevare personens selvstendighet og autonomi så langt det lar seg gjøre. Vi kan tilby et skjermet botilbud eller et bofelleskap hvis ønskelig.

Alternativt tilbud til fengsel (§12)

MBO tilbyr muligheter for gjennomføring av straff i institusjon.  Våre landlige omgivelser og aktive hverdag gir mange muligheter for deltagelse på aktiviteter, arbeidstrening og sosial rehabilitering. Kortreist mat, skjønn natur og store distanser til bymiljø gir vårt tilbud et godt fundament for bedring av rusmiddelproblematikk.

Vi tilbyr også muligheter for arbeidstrening etter lengre fengselsopphold.

Avlastning etter avtale. Ta kontakt!

Vi tar imot personer på avlastning etter avtale. Driverne av MBO har over 20 års erfaring med de fleste typer adferdsproblematikk og kan vise til gode resultater. MBO har tilgang til ansatte med variert erfaring og kompetanse.

Vårt fokus på fleksibilitet, arbeid med dyr og praksisrelaterte arbeidsoppgaver gir stabilitet, selvtillit og mestring til de i samfunnet som trenger det mest!

MBO kan ved behov etablere skreddersydde bo og omsorgstilbud for brukere innenfor de fleste områder av helsevesenet. Er du usikker på om vi dekker din problematikk?

Ta kontakt for en hyggelig og faglig samtale.

Mellem gård

Er en base for aktiviteter individuelt eller i gruppe. Vi holder på med bl.a. skogbruk med vedproduksjon, rydding og tynningshogst, i tillegg til et mangfoldig dyrehold.
Mellem gård er tidligere lensmannsgård, og har vært i familiens eie siden 1887. Tone Pettersen og Børre Ertzaas har drevet gården siden 1994.

Mellem gård

Er en base for aktiviteter individuelt eller i gruppe. Vi holder på med bl.a. skogbruk med vedproduksjon, rydding og tynningshogst, i tillegg til et mangfoldig dyrehold.
Mellem gård er tidligere lensmannsgård, og har vært i familiens eie siden 1887. Tone Pettersen og Børre Ertzaas har drevet gården siden 1994.

Myr Faksen

Brukt i terapiridning/kjøring i mange år samtidig som han har reist land og strand for å konkurrere i trav. Vinner av 67 løp og inntjent over 4 millioner i premiepenger. Vunnet løp i både Norge, Sverige og Finland.
Virker også i avl. Har egen Facebookside.

Myr Faksen

Brukt i terapiridning/kjøring i mange år samtidig som han har reist land og strand for å konkurrere i trav. Vinner av 67 løp og inntjent over 4 millioner i premiepenger. Vunnet løp i både Norge, Sverige og Finland.
Virker også i avl. Har egen Facebookside.

Noen av dyra på gården

Vi har et stort mangfold av dyr på gården.Sauer av rasen Villsau og Dorper. Hester og 200 frittgående høner for eggproduksjon.
Kattene Rocky, Benga, Bella og Tussi bor også her sammen med en langhåret Collie ved navn Tinka.

Noen av dyra på gården

Vi har et stort mangfold av dyr på gården.Sauer av rasen Villsau og Dorper. Hester og 200 frittgående høner for eggproduksjon.
Kattene Rocky, Benga, Bella og Tussi bor også her sammen med en langhåret Collie ved navn Tinka.

Siste Nytt

Årets første Føll!!

Hei, i natt kom årets første føll! Et nydelig langbeint hoppeføll under Breilia Stina og Myr Faksen. Breilia Stina fikk sitt første føll som 18 åring. Hun var lykkelig og sliten i natt kl 0330 når føllet kom til verden! Dette er et sikkert vårtegn på Mellem Gård!...

Myr Faksen hjalp Helene med Kuskelisens.

Helene klarte kjørelisensen for travkusker ved hjelp av Myr Faksen. https://trav365.no/nyheter/sport/millionaren-hjalp-helene/iac/73e42f90194f413a946c0a243086f90b/19.1.13145

Send melding

8 + 12 =

Telefon 911 30 300 / 908 39 811